Kdo je kdo v CPSSU (stav k 31.01.2007)

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 01. 02. 2003

Předseda CPSSU: Členové Rady CPSSU: Revizní komise CPSSU: Předsedové Akademických spolků CPSSU:Koordinátoři specializovaných aktivit a zástupci CPSSU ve větších projektech a uskupeních: Bývalí předsedové CPSSU:

Členové CPSSU: Čestní členové CPSSU:Poznámka: Přehled bývalých předsedů, členů, atd. (Kdo byl kdo aneb z historie CPSSU .....) byl přesunut do nově vytvořené sekce Historie CPSSU. Děkujeme za pochopení.