Petr Just, bývalý předseda CPSSU

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 12. 11. 2003

Osobní údaje:

Studium:

Aktivity v rámci CPSSU: Jiné aktivity v oboru politologie:Pracovní zkušenosti (blízké oboru):

Publikační činnost (blízká oboru):

monografie, kapitoly v monografiích

články v časopisech (výběr)