Malvína Hladká

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 13. 11. 2003

Osobní údaje:Studium:Aktivity v rámci CPSSU:Jiné aktivity v oboru politologie:Pracovní zkušenosti (blízké oboru):

Publikační činnost (blízká oboru):

monografie, kapitoly v monografiích

články v časopisech