Partnerské organizace CPSSU

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 30. 11. 2003

Posláním CPSSU je také rozvíjet spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Mezinárodní spolupráce umožňuje našim členům zúčastňovat se konferencí, seminářů a dalších akcí nejen doma, ale i v zahraničí, rozvíjet své jazykové schopnosti (při referátech, diskusích a publikační činnosti) a spolupracovat na přeshraničních projektech.

V této sekci Vám představujeme naše partnerské organizace. Jsou rozděleny podle země, kde jsou registrovány, a jsou řazeny abecedně podle názvu v jazyce dané země. U každé organizace najdete odkaz na její internetové stránky (pokud je má) a rok, kdy byla zahájena spolupráce. Informace o jednotlivých partnerských organizacích průběžně doplňujeme.

Česká republika

Slovensko Maďarsko Polsko Členství CPSSU v mezinárodních i domácích organizacích a sdruženích Ostatní organizace, se kterými jsme v minulosti spolupracovali na vybraných akcích