Akademické spolky CPSSU

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 15. 12. 2003

CPSSU má po změně Stanov ze dne 17.11.2003 dvojstupňovou organizační strukturu. Základními složkami jsou tak zvané Akademické spolky CPSSU (dále jen AS CPSSU), které vznikají při univerzitách a vysokých školách v České republice a na Slovensku. Na úrovni spolků se odehrává valná většina aktivit CPSSU. V působnosti centrálních orgánů je mimo jiné koordinace společných projektů, vztahy a komunikace mezi jednotlivými spolky, spolupráce se zahraničními partnery a zapojení CPSSU do větších projektů.

Jednotlivé spolky mají právo na samosprávu. Nejvyšším orgánem spolků je Shromáždění, které volí předsedu a místopředsedu (místopředsedy). Předsedové jednotlivých AS (nebo jimi pověření místopředsedové) jsou ex officio nevolenými členy Rady CPSSU. Spolky mají vlastní finanční zdroje, kterými pokrývají náklady na svoji činnost. Na financování společných projektů a aktivit se podílejí jednotlivé spolky podle počtu svých členů.

Akademické spolky CPSSU

Přípravné výbory Akademických spolků CPSSUChcete založit akademický spolek CPSSU při Vaší škole? Kontaktujte nás!