Historie CPSSU

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 08. 05. 2004

Kdo byl kdo aneb z historie CPSSU .....

Předsedové CPSSU:Místopředsedové CPSSU: (místopředsedové jsou voleni z řad členů Rady CPSSU, nejde o samostatné funkce)Členové Rady CPSSU pro finance, hospodaření a fund-raising: Členové Rady CPSSU pro informace a public relations: Člen Rady CPSSU pro kritický rozvoj (zrušeno k 31.12.2000):Členové Rady CPSSU pro vnitřní záležitosti: Členové Rady CPSSU pro vnější vztahy (zřízeno k 1.1.2001): Členové Rady CPSSU ex officio (zástupci Akademických spolků CPSSU): Předsedové Akademického spolku CPSSU při Univerzitě Karlově v Praze: Místopředsedové Akademického spolku CPSSU při Univerzitě Karlově v Praze:Předsedové Akademického spolku CPSSU při Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici:Místopředsedové Akademického spolku CPSSU při Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici:Předsedové Akademického spolku CPSSU při Západočeské univerzitě v Plzni (http://www.e-polis.cz):Místopředsedové Akademického spolku CPSSU při Západočeské univerzitě v Plzni: Bývalí členové Revizní komise CPSSU (nekompletní seznam, průběžně jej dáváme dohromady): Koordinátoři specializovaných aktivit a zástupci CPSSU ve větších projektech a uskupeních:

Konfederace visegrádské mládeže / Asociace visegrádské mládeže = Confederation of Visegrad Youth / Visegrad Youth Association

Mezinárodní asociace studentů politických věd = International Association of Political Science StudentsBývalí členové CPSSU (nekompletní seznam, průběžně jej dáváme dohromady):
Poznámka: medailonky většiny bývalých členů již neaktualizujeme