Jindřich Čermák, místopředseda CPSSU

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 22. 09. 2004

Osobní údaje:Studium:Aktivity v rámci CPSSU:

Publikační činnost (blízká oboru):

monografie, kapitoly v monografiích

články