Tomáš Lapáček, předseda CPSSU

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 22. 12. 2004

Osobní údaje: Studium: Aktivity v rámci CPSSU: Jiné aktivity v oboru politologie: Pracovní zkušenosti (blízké oboru):

Publikační činnost (blízká oboru):

monografie, kapitoly v monografiích