Bakalářský seminář 2006/2007 (4. ročník) - aktualizované informace

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 01. 03. 2007

V akademickém roce 2006/2007 probíhá již čtvrtý ročník našeho projektu Bakalářský seminář. Jedná se o cyklus přednášek a seminářů, jejichž cílem hlavně připravovat studenty na bakalářské státní zkoušky v oboru politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK, dále poskytovat metodologickou pomoc při psaní bakalářských prací a také zprostředkovávat konzultace k problematickým tématům a otázkám ze zkušebních okruhů. Obsahová náplň přednášek a seminářů byla vybrána na základě přání a požadavků zapsaných účastníků. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na garanta semináře Petra Justa (just(at)fsv.cuni.cz).
Více informací viz níže, příp. odkaz "celý článek".

Projekt naplňuje jeden z cílů CPSSU tak, jak jsou uvedeny ve Stanovách naší organizace:

§ 3 - Poslání a cíle sdružení
Posláním a cílem CPSSU je .....
.....
článek 2: podporovat zájemce o politické vědy a příbuzné obory při jejich studiu
.....

Semináře jsou volně přístupné pro všechny členy CPSSU, po předchozí dohodě s garantem se jej mohou zúčastnit i nečlenové (kontakt: viz níže)

Garant semináře: Petr Just

PROGRAM 4. ROČNÍKU 2006-2007 Personální zabezpečení:

Přednášky a semináře vedou pedagogové, doktorandi a studenti vyšších ročníků IPS a odborníci na daná témata z řad mimo výše uvedených kategorií. Složení lektorského týmu je proměnlivé podle vybraných témat. Pro zajímavost Vám předkládáme alespoň seznam těch, kdo se na Bakalářském semináři podíleli v minulosti (v abecedním pořadí):

Z HISTORIE BAKALÁŘSKÉHO SEMINÁŘE:

AKADEMICKÝ ROK 2005-2006 (3. ročník):

AKADEMICKÝ ROK 2004-2005 (2. ročník): AKADEMICKÝ ROK 2001-2002 (1. ročník):