Bulharsko a Rumunsko – vítejte v Evropě

Autor: Andrea Fialková, Téma: Komentáře, Vydáno dne: 09. 01. 2007

Rozšíření Evropské unie je jednou z hlavních událostí počátku roku 2007.
Co to pro Evropu znamená? A jak ho vidí Bulhaři a Rumuni?

„Být součástí Evropské unie znamená být součástí celku, který nám zajistí neomezené cestování, studium a zejména možnost pracovat všude, kde se rozhodneme. Je jen otázkou času, než se počáteční omezující opatření překonají a my jsme se staneme spolu s dalšími zeměmi plnohodnotnými členy unie. Dle mého názoru udělalo Bulharsko a Rumunsko krok kupředu, krok který všichni obyvatelé nyní nemusejí hodnotit pozitivně, jeho správnost se však jistě ukáže během několika následujících let“, svěřil se mi student Ljbomir Minchev pocházející z Bulharska.

Letošní první leden se on a všichni Bulhaři společně s Rumuny stali členy Evropské unie. Dohromady tak posílili její obyvatelstvo o zhruba 30 milionů nových občanů (Bulharsko o 22 milionů a Rumunsko o zhruba 7,7 milionů). Většina Bulharů a Rumunů vstup do EU spíše vítá, zároveň je však jejich názor často nepodložený faktickými informacemi. „U nás v Rumunsku lidé často nevědí, co od vstupu mohou čekat. Myslím si, že se zde opakuje podobná situace jako u vás. Když Česká republika vstupovala s dalšími zeměmi v roce 2004 do EU, lidé podle mě na jednu stranu sice měli alespoň základní povědomí o činnosti organizace, do které vstupují, na druhou stranu se však obávali například růstu cen, nebo nesouhlasili s restriktivními opatřeními, hlavně co se pohybu pracovních sil týče, které pro ně některé z dosavadních členů zavedly. V tomto případě oceňuji přístup České republiky a dalších států, které nám na jejich trhu umožnili pracovat již od prvního dne našeho vstupu“, hrdě prohlašuje Sylvia Casson pocházející z Bukurešti.

V případě otevírání pracovního trhu jsou přístupy jednotlivých členských států opravdu odlišné. Kromě Maďarska svůj trh neomezuje žádný stát, jenž získal své členství vstupem roku 2004, tedy ani již zmíněná Česká republika. Kromě nich se zachovaly stejně také skandinávské státy Švédsko a Finsko. V ostatních státech si Bulhaři a Rumuni budou muset ještě počkat.

„Co se Bulharska týče, naše země v současné době potřebuje mezinárodní tlak, tlak EU v otázkách soudní reformy a zejména boje proti korupci“, dodává Minchev.

Kromě těchto zmíněných otázek je však velkým problémem obou zemí zejména organizovaný zločin a s tím související neschopnost tamějších úřadů řešit jeho následky. Z tohoto důvodu může v případě polevení snahy tyto záležitosti řešit unie přistoupit k určitým sankcím, a to zejména finančním, přičemž v letech 2007-13 by obě země dohromady mohly získat až 41 miliard eur. „Doufám, že nám členství v EU pomůže se těmito problémy zabývat do větší hloubky. Přeji ji si také, aby se naši balkánští sousedé jako Chorvatsko či posléze i Bosna a Hercegovina také brzy dočkali svého cíle a stali se s námi občany jednoho celku“, prohlašuje na závěr Sylvia.

Evropská unie po svém posledním rozšíření představuje největší jednotný trh na světě. Její velikost odpovídá 10,9 trilionu eur. Podíváme-li se na mapu Evropy, sahá od Atlantského oceánu po Egejské moře.Toto zejména ekonomické sjednocování by však mělo jít ruku v ruce se sjednocováním kulturním. Evropa by měla i do budoucna představovat liberální kontinent, který respektuje odlišnosti všech svých členů, v odlišnosti se skrývá výjimečnost, která se nemá potlačovat, ba naopak bychom si ji měli vážit a stejný respekt vyžadovat od zbytku světa.


Tento článok vychádza v rámci projektu Komentáre CPSSU. V rámci tohto projektu vám ponúkame pohľad našich členov na aktuálne dianie doma a vo svete. Názory v tomto článku nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie alebo iných členov CPSSU.