VÁLKA A MÍR - akademické pře, spory a argumentace

Autor: redakce, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 25. 03. 2007

„Nepříjemnou a často přehlíženou pravdou je, že ačkoli válka představuje neskutečné zlo, má jednu podivuhodnou vlastnost: může vyřešit politické konflikty a ve svém důsledku vést k míru.“ (Edward Luttwak: Give War a Chance)

Také pasivní příjem přednášené látky plně nenaplňuje vaše představy o studiu? Odpovídáte-li kladně, využijte exklusivní možnosti svést argumenty naplněnou diskusi nad kontroverzním a stále živým tématem.Článek Edwarda Luttwaka provokuje již svým názvem Give War a Chance (Foreign Affairs, 1999) a jeho obsah rozhodně nezůstává pozadu. Vyjádřete se proto i vy k tématům, které Luttwak rozvíjí a k nimž je těžké zůstat chladný- peacekeeping, vynucování míru, uprchlické tábory, role NGO‘s v konfliktech a vliv médií na rozhodování mocných.

Prostorem pro vaše názory a argumenty se stane jednak tento web a následně přímá osobní diskuse s dalšími účastníky. Ačkoli výměna argumentů je sama o sobě uspokojujícím výsledkem, byly bychom rádi, kdyby z celé diskuse vzešel working paper, jehož spoluautory budete právě vy.

Jestli jste se dosud nezalekli té trochy činnosti, kterou je třeba vykonat, vítáme vás v kruhu diskutujících.

Těšíme se na vaše příspěvky.

A ještě krátce o Luttwakově článku

Edward Luttwak ostře kritizuje dosavadní snahy bránit eskalaci ozbrojených konfliktů prostřednictvím peacekeepingu a intervencí třetích stran, jako je OSN. Podle něj takové snahy škodí možnosti nastolit mír, neboť konflikty mají své příčiny a právě „válka může vyřešit politický konflikt a vést k míru. Toho je možné dosáhnout, když se všichni protivníci v bojích vyčerpají, nebo když jeden rozhodně zvítězí.“(p.36) Na válku je nutné se dívat jako na dynamický proces, ve kterém mír může přijít „jen až po překonání kulminační fáze násilí.“(p.36) RB OSN se ale naproti tomu snaží přerušit válku co nejdříve, „před tím, než by sama mohla vyhořet a tím vytvořit podmínky pro trvalé usmíření.(...) Ale klid zbraní má sklon zabránit válce, jež by strany vyčerpala, a nechává protivníky znovu se vyzbrojit a obnovit své síly.“(p.36)

Dalším problémem peacekeepingových aktivit je jejich motivace. Otřesné scény lidského utrpení působící na veřejné mínění nutí světové vůdce reagovat, ačkoli jejich reakce brání mírovému urovnání. Válka bez zásahu mezinárodního spojenectví by pravděpodobně vedla k velikému utrpení a nespravedlivému výsledku, ale poměrně brzy by dovedla válčící k mírovému uspořádání. „Když by OSN pomohla silnějšímu porazit slabšího rychleji a rozhodněji, zlepšila by tím mírotvorný potenciál války.“(p.38) Ale i přítomnost mírových misí ohrožuje životy lidí, neboť jim dává klamný pocit bezpečí. Namísto toho aby lidé uprchli z válečné zóny, zůstávají tam do doby, kdy už je k útěku příliš pozdě. Jelikož intervenující nemají životní zájem na probíhajícím konfliktu, snaží se vyhnout jakémukoli riziku ztrát a tím ještě více omezují svou efektivitu.

Nejdestruktivnější, ze všech druhů intervencí je podle Luttwaka humanitární pomoc. Nejvýznamnější je v této oblasti UNRWA. „Podnícena arabskými zeměmi UNRWA proměnila unikající palestinské civilisty v doživotní uprchlíky, kteří rodí další generaci uprchlíků a ti zase další. (...) UNRWA tak vytvořila na věky palestinský uprchlický národ, udržující jeho zášť tak čerstvou, jako byla v roce 1948...“(p.42) Hlavní prioritou NGO’s poskytující humanitární pomoc je zachovat sama sebe. Jejich hlavním cílem je tedy působit v situacích s velikým zájmem médií. Uprchlíci jsou schopni přitáhnout mediální pozornost jen, pokud jsou shromážděni v přístupných uprchlických táborech. Jelikož většina válek probíhá v málo rozvinutých oblastech, životní standard běžný v uprchlických táborech je lepší než úroveň mimo tábor. Uprchlíci proto nejsou motivováni tábory opouštět a přizpůsobit se normálnímu životu.

Mnoho současných konfliktů se stalo kvůli vnějším zásahům endemickými. „Politické elity by měly odolávat emocionálním impulsům intervenovat v cizí válce- ne protože by byly netečné k lidskému utrpení, ale právě protože se o ně starají a chtějí usnadnit příchod míru.“(44)

Kdo by dokázal nezareagovat?!