www.cpssu.org
Dnešní datum: 20. 11. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

CPSSU

* Konference Visegradské mládeže: Varšava - Krakov 24.-29. dubna 2001

Vydáno dne 10. 04. 2003 (4360 přečtení)

Ve dnech 24. - 29. dubna 2001 se pět členů CPSSU (Petr Just, Ingrid Majerová, Martin Suchánek, Martin Oravec a Vlado Zuberec) spolu s pěti lidmi ze Studentské komory Rady vysokých škol (Evou Lukáškovou, Petrem Kadlecem, Jiřím Krátkým, Miroslavem Netolickým a Janem Pokorným) a dr. Ladislavem Cabadou (zástupcem vyučujících UK) se zúčastnilo Konference visegrádské mládeže v polské Varšavě a Krakově. Konferenci organizovalo Centrum mladých diplomatů z Varšavy a Krakova (většinou studenti prvního ročníku oboru mezinárodní vztahy na příslušných univerzitách). Kromě polské strany a již zmíněných zástupců z ČR se konference účastnily i výpravy ze Slovenska a Maďarska. Části konference se též měli zúčastnit studenti z Německa a Rakouska, kteří nakonec nedorazili.

Našim prvním cílem byla Varšava, kde se odehrávala větší část konference. Po příjezdu a ubytování v hotelu Praha nás polští kolegové vzali na prohlídku města - navštívili jsme budovu Sejmu, kde právě probíhalo jednání, a královský palác. (Na prohlídku jsme se museli rozdělit do dvou skupin. Šli jsme tedy se slovenskými kolegy, i když Polákům se česko-slovenské spojenectví moc nelíbilo. Průvodkyně mluvila dost mizerně anglicky, a tak jsme ji nakonec řekli, ať raději mluví polsky, že jsme Češi a Slováci a budeme ji rozumět celkem dobře). Večer nás dopravili do prostor varšavské univerzity, kde probíhalo slavnostní zahájení konference. Se svými projevy vystoupili zástupci velvyslanectví zúčastněných zemí a polské strany. Po projevech následovala rozsáhlá recepce, na které jsme diskutovali například se zástupkyní českého velvyslanectví, bývalým polským ministrem první postkomunistické vlády a seznamovali se s ostatními účastníky konference.

Ve středu dopoledne proběhlo první, vyřazovací kolo tzv. games of simulations (na téma přistupování Visegrádu do EU - problémy spojené s přistoupením ke Schengenským dohodám a následným zavedením vízových povinností se zeměmi na východní hranici). Rozdělili nás na celkem čtyři skupiny do dvou místností, kde byli vždy zástupci EU a Visegrádu - tyto dvě skupiny spolu podle daných pravidel (ty jsme dostali těsně před zahájením) "negociovali". Hodnotili nás zástupci katedry žurnalistiky, politických věd, nadace Stephana Batory a polského vyjednávacího týmu s EU. V každé místnosti vybrali jednu skupinu, která postoupila do pátečního finále (z obou místností postoupily skupiny zastupující Visegrád). Tyto "games of simulations" jsou v Polsku velmi oblíbené a probíhají na středních školách v celé zemi. Nám se také líbily - jediná nevýhoda byla v tom, že jsme neznali pravidla a téma vyjednávání více dopředu a nemohli jsme se připravit.

Odpoledne začaly první pracovní panely. Souběžně probíhaly dva - o šíři regionální spolupráce Visegrádu po vstupu do EU a o možnosti vzniku visegrádské univerzity. Jelikož jsem se zúčastnila panelu o visegrádské univerzitě, mohu se krátce zmínit jen o tom. Závěr celého panelu by se dal shrnout do několika slov: většina se přiklonila na stranu odpůrců vzniku nové univerzity a doporučila raději prohlubovaní kontaktů mezi národními, již existujícími. Středeční večer jsme strávili v polském klubu Scéna, který je prý nejlepší ve Varšavě. Mně osobně se tam moc nelíbilo - nepříjemné prostory, drahé pivo (jako všude v Polsku), ne moc dobrá hudba (i když to je věc vkusu) a nutnost vstupu v hodně slušném oblečení (například pánové tam nesměli v botaskách).

Ve čtvrtek dopoledne proběhlo zahájení tzv. evropské části konference, které se měli účastnit zástupci z Německa a Rakouska. Úvodní proslovy přednesli zástupci Varšavské univerzity (například i ředitelka Institutu mezinárodních vztahů), nadace Konrad Adenauer a další. Odpolední panely byly věnovány úloze Německa a Rakouska při integraci V4 do EU. Po skončení jsme konečně dostali i trochu volna sami pro sebe a mohli jsme se vydat na procházku Varšavou (viděli jsme Staré město - zcela rekonstruované po skončení druhé světové války, které tvoří nejkrásnější část Varšavy).

V pátek jsme se přesunuli do Sejmu, kde v místnosti výboru pro evropskou integraci proběhlo finále "games of simulations". Diplomy za vítězství si nakonec odvezla strana zastupující Visegrád (mezi nimi i Martin Oravec, Vlado Zuberec a já), ale trička - cenu vítězů - si odvezli zástupci EU (mezi nimi Petr Just a Martin Suchánek), kteří vítězství ztratili jen závěrečným protestním odchodem z jednání. Večer nás čekalo milé překvapení ve studentském klubu Proxima, kde jen pro nás vystoupila slovenská skupina I. M. T. Smile.

V sobotu ráno nás čekal přesun autobusem do Krakova. Cesta po strašných polských silnicích trvala asi šest hodin. Cestou jsem ztratila jakékoliv iluze o připravenosti Polska na vstup do EU. Co se týče například udržování krajiny, rekonstrukce domů atd. má ČR hodně navrch. Vizitkou může být i to, když vás na polském parkovišti směrovka na toalety dovede k holé zdi, za kterou můžete vykonat svou potřebu. Ale zpět ke Krakovu. Ubytovali nás na studentské koleji - hostinských pokojích, každého v jiné části rozsáhlého pavilonu. Česká výprava měla štěstí, že bydlela alespoň v jedné budově (Slováci dopadli mnohem hůře). Díky nedostatku peněz v pokladně polských organizátorů jsme museli oželet návštěvu vodního centra a pobyt v Krakově zkrátit o jednu noc. V sobotu odpoledne (nebo spíš v podvečer) nás čekala prohlídka Krakova (ten je opravdu úžasný a všem, kdo tam ještě nebyli doporučuji návštěvu). Mně a Vladovi se povedlo navštívit katedrálu na krakovském hradě, ve které se nacházejí i hroby Jagelonských panovníků. Prohlédli jsme si i židovské město, které během druhé světové války ztratilo většinu svých obyvatel. Večer proběhlo přivítání účastníků krakovské části konference na radnici města, kde se odehrál velký trapas, když jeden z hostů - maďarský konzul - nedostal jako jediný možnost přednést úvodní slovo. Součástí trapasu bylo i to, že většina uvítacích řečí probíhala v polštině. Nám a Slovákům to bylo celkem jedno, ale Maďaři neměli šanci rozumět vůbec ničemu.

V neděli, poslední den konference, proběhla jednání o budoucí spolupráci. Jednání byla velmi bouřlivá. Maďarská a polská strana měla tendenci vytvářet Mezinárodní organizaci visegrádské mládeže s tím, že dlouho nedokázali překousnout, že přece nikdo z nás nezastupuje všechnu mládež své země, že jediné, co zastupujeme, jsou naše organizace. Úspěch nakonec slavila naše výprava, které se ze závěrečné deklarace podařilo vyloučit vše, co by odporovalo našim zájmům. Nakonec jsme se dohodli na pokračující spolupráci CPSSU a CMD s tím, že slovenská a maďarská strana okamžitě založí studentskou organizaci, se kterými budeme taktéž spolupracovat (již se tak stalo). Dohodli jsme se i na tom, že příští konference bude na jaře v Budapešti a že se v červnu tři zástupci každé organizace zúčastní víkendové koordinační schůzky ve Varšavě. Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol nebudou v žádné další spolupráci pokračovat, jelikož mají své vlastní partnerské organizace. Vyjádřili jen podporu CPSSU v jejích stycích s ostatními studentskými skupinami v rámci V4.

Co říci na závěr: konference byla velmi zajímavá a v mnoha směrech podnětná. Jeden z podnětů lze nazvat "jak se konference neorganizuje". Organizačně byla konference nezvládnutá. Začalo to již špatnou komunikací před odjezdem do Polska, kdy jsme zdlouhavě čekali na každou další informaci atd. V Polsku, pokud byl stanoven odjezd na nějakou dobu, mělo se v tu dobu taky odjíždět a ne denně čekat na Maďary půl hodiny a déle. Program byl často měněn kvůli nezajištěné účasti některých lidí - neměli jsme tak příliš času na přípravu na jednotlivé části konference. Organizace ve Varšavě však byla skvělá oproti Krakovu. Ten se vyznačoval neustálými zmatky, neinformovaností, kam a kdy budeme směřovat, trapasy při uvítání, o kterých jsem se již zmínila a hlavně závěrečnou diskuse o budoucí spolupráci, kdy polská strana měla připraveny teze, které přečetla a my jsme měli reagovat. Kdyby nám je dali na začátku týdne, mohla si každá skupina napsat a promyslet vyjádření a celá diskuse by byla mnohem rychlejší bez zmatků a nedorozumění.

Přes všechny zmatky bych ráda vyzdvihla odvahu polských kolegů, kteří se bez jakékoliv zkušenosti rozhodli akci uskutečnit. Přes všechny výše uvedené i neuvedené problémy se cíl konference vydařil - navázala se spolupráce mezi studenty V4, prohloubily se kontakty mezi zeměmi a vyvstala naděj, že spolupráce bude úspěšně pokračovat.

Další spolupráce

Na konci května přišla z CMD Krakov informace o možnosti účasti na další konferenci, která se v Krakově uskuteční při příležitosti setkání premiéru V4, kteří se studentské části také zúčastní. Kromě toho, že informace přišla asi tři dny před plánovaným odjezdem, hodina od hodiny se měnil počet lidí, kteří se mohou zúčastnit, tak se nakonec ukázalo, že náš premiér se studentské části nezúčastní (z důvodu zaneprázdněnosti, protože polská strana tuto část konference vymyslela až na poslední chvíli), a tak s ním nebylo možno cestovat, jak předpokládala polská strana (která o tom samozřejmě českou diplomacii vůbec neinformovala). Nakonec jsme se této konference pro výše uvedené zmatky nezúčastnili.

Koncem června měla proběhnout koordinační schůzka. Problémem byla komunikace s polskou stranou - neodpovídali na emaily (a pokud ano, tak nejdříve po týdnu), neposlali včas informace o schůzce. Nakonec jsme se rozhodli, že přece nebudeme investovat 3 x 1500,- korun za cestu do Polska, když jsme si nebyli jisti, že akce proběhne. Akce se nakonec zúčastnili jen polská a maďarská strana, což podle mého názoru bylo zcela dostačující. Vzájemně si předali informace o možnosti získání finančních prostředků na konferenci a dohodli předběžné datum konference. Následně se iniciativy ujali Maďaři. Konference se uskuteční první březnový týden 2002 v Budapešti a účastnit se ji může cca 10 členů CPSSU. S Maďary je komunikace celkem dobrá - materiály, které od nás potřebovali jim Petr Just zaslal a nadále vyřizuje veškeré záležitosti.


Celý článek | Autor: Ingrid Majerová | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8053 (8053 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4248 (4248 hl.)
Americká zahraničná politika
6131 (6131 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4138 (4138 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4761 (4761 hl.)

Celkem hlasovalo: 27331
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik