www.cpssu.org
Dnešní datum: 15. 11. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

CPSSU

* Zápis z 2. zasedání Rady CPSSU ze dne 22.3.2004

Vydáno dne 20. 03. 2004 (4639 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Pavla Nová, Vladislav Šimák, Michal Trník

1. Schválení programu:

  • 1. Schválení programu
  • 2. Určení ověřovatele zápisu
  • 3. Zpráva o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v ZS 2003/2004
  • 4. Informace o připravovaných aktivitách CPSSU a jednotlivých akademických spolků v LS 2003/2004
  • 5. Diskuse
  • 6. Stanovení termínu příštího zasedání

Usnesení č. Ru 2004/9: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/10: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 2. zasedání Jána Matise (7-0-1).

3. Zpráva o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v ZS 2003/2004:

Předložil P. Just, na základě podkladů od akademických spolků: Činnost CPSSU byla v ZS 2003/2004 ovlivněna řešením vlastních vnitřních záležitostí souvisejících s rozšířením a se změnou struktury organizace. AS při UK se věnoval (a nadále věnuje) přípravě mezinárodní konference IV. Konference visegrádské mládeže. Zástupci AS při UMB, nejmladšího spolku, se v listopadu zúčastnili víkendového semináře Visegrad Countries – Central Europe v Maďarsku. AS při ZČU uspořádal v říjnu konferenci Demokratické dědictví u příležitosti 85. výročí vzniku Československa. Pět členů CPSSU se v září 2003 zúčastnilo II. Kongresu českých politologů.

Usnesení č. Ru 2004/11: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o činnosti CPSSU a jednotlivých akademických spolků v ZS 2003/2004 (8-0-0).

4. Informace o připravovaných aktivitách CPSSU a jednotlivých akademických spolků v LS 2003/2004:

Předložil P. Just, na základě podkladů akademických spolků: AS při UK kromě výše zmíněné konference, která proběhne 18.-23.4.2004 připravuje na jaro diskuse na témata USA před prezidentskými volbami (březen), Prezidentské volby na Slovensku (duben) a Postavení a role KSČM v současnosti (duben). AS při UMB v současnosti finišuje přípravy diskusní akce Geopolitický význam střední Evropy (duben). AS při ZČU připravuje na konec dubna velkou konferenci na téma Globalizace.

Usnesení č. Ru 2004/12: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o připravovaných aktivitách CPSSU a jednotlivých akademických spolků v LS 2003/2004 (7-0-1).

P. Just informoval, že na stránkách CPSSU http://www.cpssu.org je sekce Aktuality, kde jsou umísťovány pozvánky na akce CPSSU a informace o připravovaných akcích. Všichni jsou vyzýváni, aby této možnosti využívali. Tato část našich webových stránek – jak jsme se dověděly ze zpětné vazby od čtenářů a návštěvníků – je často vyhledávána. Rovněž na stránkách existuje rubrika Archiv, kam se naopak dávají proběhlé akce. Podklady do obou rubrik posílejte na adresu petr(at)politologie.cz.

5. Informace o vnějších vztazích CPSSU:

Předložili P. Just a M. Trník: Ve Varšavě proběhla ve dnech 27.-29.2.2004 schůzka zástupců organizací sdružených v Konfederaci visegrádské mládeže. Předmětem bylo zhodnocení dosavadní spolupráce a výhledy do budoucna. Z diskuse vyplynulo, že největším problémem dosavadní spolupráce byla přílišná uzavřenost, nízký stupeň vzájemné informovanosti a špatná komunikace a koordinace. Projekt Visegrad Yearbook 2003 byl zhodnocen sice jako dobrá myšlenka, ale bylo upozorněno na řadu organizačních a finančních nedostatků ze strany koordinátora projektu, maďarské organizace CESPO. Definitivní závěr o budoucnosti Visegrad Yearbook nebyl učiněn, povede se o něm diskuse během dubnové pražské konference. Byly vytyčeny oblasti dalšího možného rozvoje spolupráce: více společných akcí, letní školy, internetové stránky atd. Všechny tyto a další návrhy společných projektů budou předmětem diskuse na konferenci v dubnu. Jednotlivé organizace vzaly na vědomí, že maďarská organizace CEYI se k 1.5.2004 rozpouští. Naopak byla představena jiná maďarská organizace Pillar Foundation, která se k visegrádskému partnerství oficiálně připojí v dubnu na konferenci v Praze.

Usnesení č. Ru 2004/13: Rada CPSSU bere na vědomí informaci o vnějších vztazích CPSSU (7-0-1).

6. Diskuse:

P. Nová nastolila otázku, co s Yearbooky, které má babička jejího přítele ve sklepě. Navrhla diskusi o změně stanoviště. P. Just osloví členy CPSSU, kdo by byl ochoten odebrat Yearbooky a zařídit (alespoň částečně) jejich distribuci či uskladnění.

7. Stanovení termínu příštího zasedání

P. Just navrhuje další zasedání na týden od 5.4.2004, podklady pro jednání navrhuji dodat do 4.4.2004.

Usnesení č. Ru 2004/14: Rada CPSSU stanovuje termín příštího zasedání na týden od 5.4.2004 (8-0-0).

P. Just dále navrhuje stanovit na příštím zasedání dlouhodobý harmonogram zasedání v intervalech 3-4 týdny. S vynecháním července a srpna tak bude dodrženo ustanovení, že Rada má zasedat minimálně desetkrát do roka. Připomínky přijímá P. Just do 4.4.2004.

V Praze dne 22. března 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Ján Matis, v.r.
ověřovatel zápisu
Celý článek | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31158 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8050 (8050 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4246 (4246 hl.)
Americká zahraničná politika
6129 (6129 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4138 (4138 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4754 (4754 hl.)

Celkem hlasovalo: 27317
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik