www.cpssu.org
Dnešní datum: 15. 11. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

CPSSU

* Zápis z 9. zasedání Rady CPSSU ze dne 30. října 2004

Vydáno dne 23. 01. 2005 (3725 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Pavel Netolický, Vladislav Šimák, Michal Trník, Pavla Zetková

1. Schválení programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. Příprava Valné hromady
 • 4. Úprava členských příspěvků na zbytek roku 2004
 • 5. Diskuse, různé
 • 6. Stanovení termínu příštího zasedání

Usnesení č. Ru 2004/51: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (7-0-1).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2004/52: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 9. zasedání Jindřicha Čermáka (6-0-2).

3. Příprava Valné hromady CPSSU:

P. Just poděkoval za zaslané i ústně sdělené připomínky k návrhu „jednacího řádu“ Valné hromady. Obecně byl souhlas s tím, aby bylo použito stejného principu, jako je tomu v případě zasedání Rady CPSSU. Oslovil místopředsedy jednotlivých AS pro vnitřní záležitosti s dotazem, zda – pokud nebudou kandidovat na žádnou z celo-CPSSU funkcí – by byli ochotni přijmout nominaci na členy Volební komise a ověřovatele Valné hromady. P. Netolický (PZ) a P. Minárik (PH) již dali svůj souhlas, čeká se na reakci M. Bolka (BB). Pokud se ještě dodatečně rozhodnou kandidovat na nějakou z funkcí (s čímž by byla pozice člena Volební komise pochopitelně neslučitelná), budou navrženi jiní kandidáti. Protože Volební komise a ověřovatelé začnou svoji roli plnit ještě před Valnou hromadou (elektronická registrace členů atd.), musí být zvoleni ještě před začátkem Valné hromady. Proto navrhuji, aby tak učinila Rada CPSSU na svém mimořádném zasedání těsně před uzávěrkou registrací (viz později). Navrhuji následující harmonogram Valné hromady:

 • a) nejpozději do 12.11. do 24:00 hodin – registrace účastníků Valné hromady (provedou: členové CPSSU zasláním e-mailu na adresu vhcpssu(at)atlas.cz, do e-mailu napíší svoje jméno, příslušnost k AS a e-mailovou adresu, ze které budou přicházet jejich hlasování)
 • b) nejpozději do 12.11. do 24:00 hodin – zvolení Volební komise a ověřovatelů (provede Rada CPSSU formou mimořádného zasedání)
 • c) víkend 13.-14.11. – dodání aktuálních seznamů členů CPSSU (provedou předsedové jednotlivých AS zasláním e-mailu na adresu petr(at)politologie.cz)
 • d) do 15.11. – ověření, zda bude VH usnášeníschopná (dle stanov alespoň 1/3) (provede volební komise/ověřovatelé, poté informují předsedu)
 • e) 16.11. – předseda zahájí Valnou hromadu s tím, že trvat může v podstatě tak dlouho, dokud nebudou projednány všechny materiály
 • f) Program by měl obecně obsahovat tyto body: volební blok, souhrnná zpráva o činnosti + diskuse, výhled do budoucna + diskuse, stanovení členských poplatků na rok 2005, případě změna stanov (osobně se domnívám, že není potřeba, ale respektuji, pokud někdo bude navrhovat změnu)
 • g) Členové budou vždy informováni, co se bude v následujících dnech projednávat a budou vyzváni, aby zasílali své návrhy na adresu vhcpssu(at)atlas.cz. Poté budou návrhy rozeslány k hlasování. Bylo by vhodné projednat zprávu o činnosti až někdy v druhé části VH, aby mohla zahrnovat co nejdelší období roku 2004 – klidně třeba až v lednu; naopak před 31.12.2004 by měli být zvoleni noví „funkcionáři“, aby se mohli k 1.1.2005 ujmout svých funkcí.
 • h) V první fázi tedy navrhuji, aby do 22.11. do 24:00 hodin zasílali členové návrhy na předsedu; členy Rady CPSSU pro finance; vnitřní záležitosti; vnější vztahy; P.R. a informace; členů Revizní komise. Návrhy se budou zasílat na adresu vhcpssu(at)atlas.cz a musí obsahovat ustanovení, že navržený byl seznámen s tím, že jej někdo navrhl a že kandidaturu přijal.

Usnesení č. Ru200/53: Rada souhlasí s harmonogramem Valné hromady (7-0-1).

4. Úprava členských příspěvků na zbytek roku 2004:

P. Just navrhl, aby v souladu s tradicí z minulých let Rada CPSSU odpustila členské příspěvky za rok 2004 všem, kdo vstoupili do CPSSU po 1.10.2004.

Usnesení č. Ru200/54: Rada souhlasí s odpuštěním členských příspěvků těm, kdo vstoupili do CPSSU po 1.10.2004 (8-0-0).

5. Diskuse, různé:

P. Zetková připomenula, že stále nebyl vyřešen problém s přestěhováním Visegrád Yearbooků 2003 z Kladna.

6. Stanovení termínu příštího zasedání:

Usnesení č. Ru 2004/55: Rada CPSSU stanovuje termín příštího řádného zasedání na týden od 22. listopadu 2004. Podklady pro jednání je třeba dodat nejpozději do 21. listopadu 2004. V týdnu od 9. listopadu 2004 proběhne mimořádné zasedání, jehož jediným bodem bude volba Volební komise a ověřovatelů Valné hromady (7-0-1).

V Praze dne 30. října 2004

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Jindřich Čermák, v.r.
ověřovatel zápisu
Celý článek | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 31406 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8050 (8050 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4246 (4246 hl.)
Americká zahraničná politika
6129 (6129 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4138 (4138 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4754 (4754 hl.)

Celkem hlasovalo: 27317
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik