www.cpssu.org
Dnešní datum: 15. 11. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

CPSSU

* Zápis ze 3. zasedání Rady CPSSU ze dne 24. března 2005

Vydáno dne 09. 05. 2005 (4288 přečtení)

Přítomni: Stanislav Adámek, Jaromír Baxa, Jindřich Čermák, Petr Just, Ján Matis, Pavol Minárik, Andrej Nosko, Michal Trník

1. Schválení programu:

Návrh programu:

 • 1. Schválení programu
 • 2. Určení ověřovatele zápisu
 • 3. V. konference visegrádské mládeže
 • 4. Pokračování diskuse o mezispolkové činnosti
 • 5. Různé

Usnesení č. Ru 2005/9: Rada CPSSU schvaluje program zasedání v předloženém znění (8-0-0).

2. Určení ověřovatele zápisu:

Usnesení č. Ru 2005/10: Rada CPSSU v souladu se svým usnesením č. Ru 2004/2 ze dne 26.2.2004 určuje ověřovatelem zápisu 3. zasedání Michala Trníka (7-0-1).

3. V. konference visegrádské mládeže:

Dne 10.3.2005 uplynula i druhá uzávěra přihlášek na V. konferenci visegrádské mládeže. Za CPSSU se nikdo nový nepřihlásil. Navíc se odhlásil z rodinných důvodů Petr Piškula. Delegace CPSSU bude mít tedy toto složení: Ramzi Abu Eid (PH), Petr Just (PH), Tomáš Lapáček (PH), Pavol Minárik (PH) a Peter Tkačenko (BB).

Usnesení č. Ru 2005/11: Rada CPSSU schvaluje vyslání delegace CPSSU ve složení Ramzi Abu Eid, Petr Just, Tomáš Lapáček, Pavol Minárik a Peter Tkačenko na V. konferenci visegrádské mládeže (Varšava, 19.-24.4.2005) (8-0-0).

Protože součástí konference má být ustavení Mezinárodní visegrádské asociace, která by měla nahradit stávající Konfederaci visegrádské mládeže, měla by Rada CPSSU rozhodnout o nějakém postoji delegace vůči zřízení asociace. P. Just proto vyzvat zejména ty členy Rady CPSSU, kteří již mají s fungováním našeho visegrádského partnerství zkušenosti, o zaslání návrhů, podnětů a připomínek.

A. Nosko v diskusi navrhl, aby Rada CPSSU – až bude znám návrh připravované spolupráce – přijala závazné stanovisko či stanoviska k základním bodům případné spolupráce. Za problematické považuje zejména:

 • formu prípadnej inštitucionalizovanej spolupráce;
 • finančné záväzky vyplývajúce z členstva vo V4 organizácii;
 • právo jednať v mene organizácie;
 • charakter spolupráce.

4. Pokračování diskuse o mezispolkové činnosti:

P. Just předložil k diskusi teze k návrhu pravidel pro zakládání a činnost pracovních skupin a vyzval k zaslání podnětů, námitek, nápadů, připomínek a dodatků. Upozornil, že toto jsou návrhy pravidel pro ustavování a působnost celo-CPSSU pracovních skupin. Do autonomní náplně práce jednotlivých spolků to nijak nezasahuje a nijak ji neomezuje:

 • nějaký obecný úvod typu: pro odbornou činnost CPSSU mohou být zřizovány pracovní skupiny sdružující zájemce o danou oblast ze všech spolků
 • pak obligátní teze, že: činnost pracovních skupin musí být v souladu se Stanovami a cíli CPSSU
 • předpoklad k založení: minimálně 3 členové pocházející z minimálně 2 spolků
 • ustavení skupiny: iniciátor vzniku skupiny oznámí Radě CPSSU název, složení, jméno a kontakt osoby zodpovědné za činnost skupiny a předpokládanou náplň práce; Rada zřízení skupin neschvaluje, pouze bere jejich ustavení na vědomí; Rada však může zasáhnout v případě, že pracovní skupina na toto téma již existuje nebo pokud navrhovaná náplň práce neodpovídá nebo se vzdaluje zaměření CPSSU
 • osobu zodpovědnou za činnost skupiny (můžeme mu říkat koordinátor, ale to není důležité) vybírají mezi sebou členové skupiny způsobem, jaký sami uváží za vhodný (volba, konsensus, rotace, …..), Rada do personálního obsazení ani do způsobu ustavení koordinátora nezasahuje
 • pracovní skupiny nesmí fungovat v „utajení“, musí být otevřeny všem zájemcům z řad všech spolků CPSSU a musí prezentovat své výsledky (formou publikace na www, v odborné literatuře, uspořádáním diskusní akce, konference)
 • pracovní skupiny mohou k práci přizvat i odborníky na danou problematiku – nečleny CPSSU (dle jejich uvážení)
 • jednou za půl roku podávat Radě CPSSU zprávu o své dosavadní činnosti a plány do budoucna (vždy na konci semestru – ZS v lednu, LS v květnu); Rada bere na vědomí; v případě očividné neaktivity může Rada pracovní skupinu zrušit
 • skupiny mohou žádat o granty (ovšem jako právně nesamostatné jednotky tak mohou činit přes Radu CPSSU)

Toto jsou teze, ke kterým se můžete vyjádřit. Do příští Rady pak zpracuji na jejich základě nějaký konkrétní návrh.

Diskuse:

 • A. Nosko: „v podstate suhlasim“
 • J. Baxa: „myslím, že to vyhovuje, případně doladíme za pochodu“

5. Různé:

 • a) A. Nosko navrhl, aby agenda Rady CPSSU byla v nějaké formě zasílaná členům ještě před zasedáním: „Myslím, že by to prispelo k väčšej transparentnosti a pocitu spolupatričnosti.“
 • b) Příští zasedání Rady CPSSU se uskuteční v polovině dubna 2005. Podněty k programu a agendě očekávám do 10.4.2005.
V Praze dne 24. března 2005

Petr Just, v.r.
předseda CPSSU

Michal Trník, v.r.
ověřovatel zápisu
Celý článek | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8050 (8050 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4246 (4246 hl.)
Americká zahraničná politika
6129 (6129 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4138 (4138 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4754 (4754 hl.)

Celkem hlasovalo: 27317
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik